Idź do treści strony
Kryzys

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego jest organem koordynacyjno - wykonawczym Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej oraz Starosty Olsztyńskiego w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem powszechnym. Powołane zostało Zarządzeniem Nr 10 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2000 r. jako wiodąca całodobowa centrala dyspozycyjno- alarmowa wszystkich służb ratowniczych, pogotowia instytucji oraz innych podmiotów uczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, zwierząt infrastruktury miejskiej i środowiska.

Do podstawowych zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

  1. Przyjmowanie i archiwizacja zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zwierząt, infrastruktury i środowiska.
  2. Zapewnienie koordynacji działań służb ratowniczych, komunalnych oraz innych uczestników akcji ratunkowej.
  3. Zapewnienie Prezydentowi Miasta oraz Staroście pełnej informacji o stanie bezpieczeństwa.
  4. Zapewnienie Prezydentowi, Staroście oraz Zespołom Zarządzania Kryzysowego warunków technicznych, bytowych, wspomagania informatycznego a także materialnych do prowadzenia działań związanych z kierowaniem akcjami ratowniczymi oraz symulacją przebiegu nadzwyczajnych zdarzeń.
  5. Zapewnienie Prezydentowi, Staroście oraz Zespołom Zarządzania Kryzysowego danych niezbędnych do podejmowania natychmiastowych i długofalowych decyzji zapewniających bezpieczeństwo ludzi, zwierząt, infrastruktury miasta i środowiska.
  6. Prowadzenie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania uwzględniając w szczególności:
  • alarmowanie i powiadamianie ludności o zagrożeniach przy współpracy z regionalnymi rozgłośniami radiowymi i telewizyjnymi oraz związkiem krótkofalowców,
  • sterowanie systemem syren alarmowych,
  • powiadamianie członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych niezbędnych specjalistów,
  • zapewnienie ludności i mediom wszelkiej możliwej i niezbędnej informacji związanej z bezpieczeństwem.

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowane jest w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16.

 

Informacje o zdarzeniach oraz meldunki przekazywane są telefonicznie do Centrum na telefony:

522 24 11, 522 81 12

telefon kom. 603777858

Całodobowe stanowisko Dyżurny Miasta tel. 5 228 112, 998

 

Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego

Paweł Drankowicz

Tel: 89 5222420, Fax: 89 5222410

centrum@kryzys.olsztyn.pl

 

Pogoda
Mgła 3°C
Pochmurnie 4°C